Milli Eğitim Bakanlığı’ndan flaş açıklama! Liselerde yüz yüze eğitim takvimi belli oldu

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim ile başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, 1 Mart Pazartesi günü itibariyle de 12’inci sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulaması ile yüz yüze eğitime geçilecek. Yüz yüze eğitime katılım, isteğe bağlı olacak ve öğrencinin devam zorunluluğu aranmayacak.

Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 1 Mart’tan itibaren iki haftayı geçmeyecek şekilde planlanacak, gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme yönelik işlemler 19 Mart’a kadar e-okul sistemine işlenerek tamamlanacak. İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla yüz yüze eğitim kapsamına alınmayan sınıflar düzeyindeki öğrenciler, istemeleri hâlinde KKTC dâhil, bulundukları yerleşim yerlerindeki öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında sınavlara girebilecekler.

 

YÜZ YÜZE EĞİTİM İSTEĞE BAĞLI

Yüz yüze eğitime katılım isteğe bağlı olacak, devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak eğitim kurumunun öğrencilerin okula devamını takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından, Covid-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi gerekecek.

 

HAFTADA EN AZ 16 SAAT DERS

12’inci sınıflarda yüz yüze yapılacak dersler, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.

 

İŞLETME DERSLERİ 15 ŞUBAT’TAN İTİBAREN

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam edenler ile ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek, 15 Şubat’tan itibaren eğitime devam etmeleri sağlanacak.

 

UZAKTAN EĞİTİME DEVAM

Yüz yüze planlanmayan 12’inci sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek, öğrenciler ölçme ve değerlendirme uygulamalarında yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacaklar.

 

ÖZEL EĞİTİM

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat’tan itibaren uzaktan eğitime başlayacak. 1 Mart’tan itibaren ise tüm özel eğitim okulları ve tüm özel eğitim sınıflarında haftada 5  gün yüz yüze eğitime geçilecek.

 

SINAVLAR 1 MART’TAN İTİBAREN

Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde birinci dönemde yapılamayan sınavlar, 1 Mart’tan itibaren iki haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak ve Covid-19 salgını tedbirlerine uygun bir şekilde okullarda yüz yüze yapılacak.

Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 01 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen konular ile sınırlı tutulacak.

Sorumluluk sınavları da 01-31 Mart tarihleri arasında tamamlanacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince planlanacak; sınavlarda 50 puan ve üzeri alanlar, başarılı sayılacak. Hazırlık sınıflarından bir üst sınıfa sorumlu geçen öğrencilerle kazandıkları üniversitelere diplomalarını beyan etmek zorunluluğu bulunan öğrenciler de sorumluluk sınavlarına girebilecekler.

 

İSTEYEN ÖĞRENCİ BULUNDUĞU YERDE SINAVA GİRECEK

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla yüz yüze eğitim kapsamına alınmayan sınıflar düzeyindeki öğrenciler, istemeleri hâlinde KKTC dâhil, bulundukları yerleşim yerlerindeki öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında, aynı okul türü bulunmaması hâlinde aynı program uygulayan resmî ve özel okullarda sınavlara girebilecekler.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde ise öğrencinin bulunduğu yerleşim yerlerine yakın il/ilçelerde bulunan kayıtlı olduğu okulla aynı okul/program türü/alan/dalı bulunması şartıyla sınavlara girebilecekler.

 

HER DERSTEN PERFORMANS PUANI

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın öğrencinin; her dersten sınav, performans çalışması ve derse katılıma ilişkin performans puanı ile performans ödevi puanlarıyla belirlenecek.

 

İKİNCİ DÖNEMİN BİRİNCİ SINAVLARI 16 NİSAN’A KADAR

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin  yapılacak birinci sınavlar 16 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanacak şekilde planlanacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince sınavların yüz yüze uygulanması sağlanacak.

Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak. Kendisinde veya aile bireylerinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.